เรื่องที่เราจะต้องรู้ในการเดินสายไฟภายในอุตสาหกรรม

ตู้ MDB

ภายในอุตสาหกรรมนั้นการเดินสายไฟนั้นเป็นสิ่งอะไรที่สำคัญอย่างมาก เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการฟอกอากาศ การควบคุมอุณหภูมิ หรือ แต่การผลิตใน แผนกการผลิต เองก็จะต้องใช้ไฟฟ้าด้วยเช่นกัน ดังนั้นการเดินสายไฟภายในอุตสาหกรรมนั้นจะมีความซับซ้อนมากกว่ากกว่าด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าทำไมภายในอุตสาหกรรมนั้นจะต้องมีเรื่องอะไรบ้างที่เราจะต้องในเรื่องของการเดินสายไฟภายในอุตสาหกรรม 

เช็คก่อนทำงานไฟฟ้าเสมอ  

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “การทำงาน” นั้นถ้าหากว่าในส่วนของช่างไฟนั้นจะต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมในการทำงานโดยก่อนที่จะเริ่มทำงานนั้นควรจะเช็ครายละเอียดให้ดีก่อนเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการยก Cut Out  และ ที่สำคัญนั้นถ้าหากว่าเรานั้นจะเริ่มทำงานนั้นเราจะต้องเช็คหน้างานก่อนเสมอว่ามีความอันตรายและ เราจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ  ซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องเตรียมตัวไว้ก่อนที่จะเริ่มทำงาน  

มีการตรวจสอบคุณภาพตามระยะเวลาหรือไม่  

ในเรื่องต่อมานั้นคือในเรื่องของ “การตรวจสอบคุณภาพ” ของระบบไฟฟ้า เพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีการตรวจสอบในเรื่องของคุณภาพ นั้นอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ได้ง่าย  ดังนั้นเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพนั้นภายในอุตสาหกรรมนั้นมีความสำคัญอย่างมาก โดยให้เราเช็ครายละเอียดทุกอย่างให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็น ตู้ MDB หรือ รางสายต่าง ๆ นั้นควรที่จะทำความเข้า และ ตรวจสอบคุณภาพในเรื่องต่าง ๆ ไว้ด้วยเช่นกัน  

พื้นที่สูบบุหรี่ไม่ควรอยู่ใกล้กับระบบไฟฟ้า  

ในเรื่องของระบบไฟฟ้านั้นมีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน เพราะว่าหากว่ามีการออกแบบ หรือ มีการจัดห้องให้บุหรี่นั้นอยู่ใกล้กับห้องเหล่านี้นั้นอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตได้ง่าย เพราะว่าภายในอุตสาหกรรมนั้นหากว่าระบบไฟฟ้าใกล้กับพื้นที่สูบบุหรี่นั้นอาจจะทำให้เกิดประกายไฟจนทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และ อาจจะสร้างความเสียหายอย่างมากดังนั้นพื้นที่สูบบุหรี่นั้นจึงไม่ควรที่จะใกล้กับระบบไฟฟ้าต่าง ๆ  

เครื่องจักรความผิดพลาดของระบบไฟฟ้า  

อีกหนึ่งพื้นที่สำคัญอย่างมากที่เรานั้นจะต้องไว้เลยนั้นคือ “เครื่องจักร” ต่าง ๆ เพราะว่าอาจจะเกิดความผิดพลาดเอาได้ด้วยเช่นกัน หากว่าไม่มีการเช็คสภาพ หรือ ตรวจสอบความพร้อมนั้นอาจจะกลายเป็นหนึ่งในสาเหตุที่อาจจะทำให้เกิดระบบไฟฟ้าขัดข้อง เช่น ไฟตก ไฟกระชาก หรือ แม้แต่ไฟดับได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมนั้น ๆ อย่างมาก เพราะว่าการที่ไฟดับเพียงแค่ 30 นาที ก็ทำให้อุตสาหกรรมนั้นเกิดความเสียหายอย่างมากด้วยเช่นกัน  

ที่ทิ้งขยะ และ พื้นที่การเดินสายไฟ  

พื้นที่ทิ้งขยะนั้นควรห่างออกจากตัวอาคารพอสมควร เพราะว่าหากว่าพื้นที่จัดเก็บขยะนั้นอยู่ใกล้กับระบบการเดินสายไฟ นั้นอาจจะส่งผลให้ขยะนั้นเกิดประกายไฟ และ ส่งผลให้ประกายไฟนั้นทำให้ระบบไฟฟ้าเกิดความเสียหาย และ อาจจะเกิดอัคคีภัยเอาได้ด้วยเช่นกัน  

ซึ่งนี้เองเป็นอีกหนึ่งในเรื่องของความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกันเพราะว่าภายในอุตสาหกรรมนั้นเรื่องของระบบไฟฟ้านั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก และ หากว่าปล่อยปะละเลยนั้นจะส่งผลเสียต่อทั้งอุตสาหกรรม และ ต่อตัวพนักงานด้วยเช่นกันดังนั้นภายในอุตสาหกรรมนั้นจึงจะต้องมีมาตรฐานในเรื่องของระบบไฟฟ้าด้วยเช่นกีน