เริ่มต้นขั้นตอนส่งออกสัตว์เลี้ยงให้ถูกกฎหมายและไม่อันตรายต่อสัตว์เลี้ยง

ส่งออกสัตว์เลี้ยง

                การเดินทางไปต่างประเทศแล้วเป็นกังวลเรื่องสัตว์เลี้ยงคงไม่ดีแน่ หลายคนจึงต้องเรียนรู้วิธีส่งออกสัตว์เลี้ยงให้ถูกกฎหมายและสัตว์เลี้ยงถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัย หากยังมีข้อสงสัยหรือเกรงว่าจะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย อาจต้องรู้ระเบียบข้อกฎหมายเบื้องต้นเพื่อให้ส่งสัตว์เลี้ยงข้ามประเทศได้โดยไร้ปัญหา

ข้อควรรู้ก่อนส่งออกสัตว์เลี้ยงตามกฎหมาย

  • ควรเตรียมเอกสารเพื่อขอ Import Permit ให้เรียบร้อย ทั้งพาสปอร์ตเจ้าของสัตว์เลี้ยงและของสัตว์เลี้ยง เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน รูปภาพสัตว์เลี้ยง รายละเอียดการเดินทาง รายละเอียดสัตว์เลี้ยง  รวมถึงไมโครชิปที่ต้องมีให้เรียบร้อยก่อนส่งออก
  • คำร้องสำคัญที่ต้องยื่น คือ ใบขออนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร หรือ ร.9 นอกจากนี้ต้องมีหนังสือรับรองสุขภาพ และหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์หรือ Health Certificate ซึ่งจะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีว่าประเทศปลายทางมีเงื่อนไขที่กำหนดอะไรบ้าง เพื่อจะได้แจ้งกับสัตวแพทย์ที่ตรวจโรคให้สัตว์เลี้ยง
  • ลงทะเบียนระบบ e – Customs เพื่อแจ้งเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากนั้นจึงส่งข้อมูลใบขนสินค้าสำหรับผู้ส่งของออกไม่ว่าจะส่งด้วยตนเอง มอบหมายให้ตัวแทนออกของ ส่งที่เคาน์เตอร์บริการ หรือจะใช้บริการส่งข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ฝ่ายบริการศุลกากร
  • หากเป็นสัตว์ชนิดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สุนัขหรือแมว ต้องได้เอกสารรับรองการส่งออกจากกรมป่าไม้ หรือต้องได้รับคำยินยอมให้ส่งออกได้จากเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานกรุงเทพฯ หรืออาจได้รับใบอนุญาตให้นำเข้าส่ง – ออก หรือนำผ่านสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากสัตว์ป่าตามอนุสัญญาฯ (CITES)

เมื่อต้องส่งออกสัตว์เลี้ยงจำเป็นต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายในทุกขั้นตอน ซึ่งเนื้อหาด้านบนนี้อาจจจะเป็นเพียงข้อมูลบางส่วนเท่านั้น อาจต้องสอบถามเพิ่มเติมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงอย่างนั้นผู้เป็นเจ้าของสัตว์ต้องเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางพร้อมกับสัตว์เลี้ยงในหลาย ๆ เรื่อง เพราะเมื่อต้องเดินทางไกล ความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

ก่อนส่งออกสัตว์เลี้ยงต้องเตรียมตัวอย่างไรถึงจะปลอดภัย

  • ควรฉีดวัคซีนให้ครบตามที่สัตว์แต่ละประเภทควรจะได้รับ เพราะไม่เพียงแต่ถูกต้องตามกฎหมายการส่งออกสัตว์แต่ยังทำให้สัตว์เลี้ยงมีภูมิต้านทาน สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างแข็งแรงได้ตลอดการเดินทาง
  • หากสัตว์เลี้ยงยังไม่เคยอยู่ในกรงคงต้องหัดให้อยู่ในกรงจนสามารถอยู่ได้โดยไม่กลัว เพราะเมื่อต้องเดินทางไกลจำเป็นต้องให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในกรงเป็นสัดส่วน เพื่อจะได้คัดแยกโดยไม่ผิดพลาด และไม่ต้องปะปนกับสัตว์เลี้ยงตัวอื่น ๆ อีกด้วย
  • อาจจะต้องหาที่เลี้ยงสัตว์ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ เพราะอาจมีเรื่องจำเป็นหรือเหตุไม่คาดฝันทำให้ต้องฝากสัตว์เลี้ยงไว้ที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งถ้าหาที่เลี้ยงสัตว์ได้ก็จะช่วยให้เบาใจได้ว่าหากไม่สามารถพาสัตว์เลี้ยงไปได้ด้วยทุกที่ก็ยังมีผู้ดูแลสัตว์เลี้ยงของเรา
  • หากไม่สะดวกจะดำเนินขั้นตอนการส่งออกสัตว์ด้วยตนเอง ควรติดต่อหาบริการส่งออกสัตว์เลี้ยงไปยังต่างประเทศ เพื่อจะได้มีผู้ดำเนินการที่ถูกต้องตามขั้นตอนและถูกกฎหมายได้โดยเจ้าของสัตว์เลี้ยงวางใจได้ว่าจะส่งออกสัตว์ได้โดยราบรื่น

การส่งออกสัตว์เลี้ยงคงเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาและเตรียมข้อมูลอยู่มากสำหรับใครหลายคน ซึ่งการเรียนรู้ข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง นอกจากนั้นยังต้องรู้จักวิธีการเตรียมตัวให้สัตว์เลี้ยงพร้อมจะเดินทางได้โดยไม่ตกใจหรือหวาดกลัวมากจนเกินไป เพราะการท่องเที่ยวกับสัตว์เลี้ยงเพื่อนรักจะสนุกได้เมื่อทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง และเพื่อนรักปลอดภัยตลอดการเดินทาง