เช็คก่อน ใครบ้างที่ไม่เหมาะกับการทำเลสิก

ใส่เลนส์เสริม

การทำเลสิก หรือ การใส่เลนส์เสริม นั้นเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาดวงตาของเราที่ดีอย่างมาก เพราะว่าในการทำเลสิกนั้นจะช่วยให้เรานั้นสามารถที่จะกลับมามองเห็นได้เหมือนเดิมอีกครั้งโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้แว่นตา หรือ การใส่คอนแทคเลนส์เสริมเลย แต่ว่าในการรักษาดวงตาของเราด้วยการทำเลสิก หรือ ใส่เลนส์เสริม เพื่อรักษาดวงตาของเรานั้นไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะสามารถทำได้ เพราะว่าก็ยังมีมีผู้ที่ไม่เหมาะกับการทำเลสิกด้วยเช่นกัน  ดังนั้นมาลองดูกันดีกว่าในการทำเลสิกนั้นใครบ้างที่ไม่เหมาะในการทำเลสิก  

ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และ มีค่าสายตาที่ไม่คงที่  

คนที่สายตาไม่คงที่ และ ยังมีอายุไม่ครบ 18 ปี นั้นไม่ควรทำเลสิกอย่างมากเพราะว่าหากว่ามีค่าสายตาที่ไม่คงที่มาตลอดนั้นการที่จะทำเลสิกได้นั้นอาจจะส่งผลการใช้เลเซอร์ และ การใส่เลนส์เสริม นั้นเกิดการคลาดเคลื่อนเอาได้ เพราะว่าไม่รู้ค่าสายตาที่คงที่ ดังนั้นการที่เราสายตาไม่คงที่มาตลอดนั้นจึงอาจจะยังไม่เหมาะกับการทำเลสิก เพราะว่ามีโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนสูงอย่างมาก  

ผู้ที่มีโรคประจำตัว และ มีโรคทางดวงตา  

สำหรับคนที่เป็นต้อกระจกนั้นการทำเลสิกนั้นไม่เหมาะอย่างยิ่งเพราะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของต้อ และ อาจจะส่งผลแย่ลงมากกว่าเดิม ดังนั้นควรรักษาอาการต้อกระจกมากกว่า และ หากว่ามีโรคประจำตัว หรือ มีโรคที่อาจจะทำให้เกิดการที่แผลหายช้านั้นก็ไม่ควรอย่างยิ่งในนการทำเลสิก ยกตัวอย่างเช่น โรคเบาหวาน ที่จะส่งผลให้แผลนั้นหายช้าอย่างมาก  

ผู้ที่มีกระจกตาบาง  

การทำเลสิกนั้นคือการที่เรานั้นจะใช้เลเซอร์นั้นปรับความโค้ง ของกระจกตาให้มีค่าการมองเห็นที่ปกติ ซึ่งสำหรับคนที่มีค่ากระจกตาที่บางอยู่แล้วนั้นถ้าหากว่าเราทำเลสิกอีกนั้นจะส่งผลให้กระจากตาของเรานั้นบางมาก ๆ และ ส่งผลให้กรจกตาย้วยได้ด้วยเช่นกัน  หรือ หากว่ากระจกตาไม่ย้วย ไม่บาง นั้นอาจจะทำให้กระจกตานั้นขุ่นเอาได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นกระจกตานั้นเราจะต้องเข้ารับการตรวจสอบโดยจักษุแพทย์ก่อน ว่าเรานั้นพร้อมที่จะทำเลสิกหรือไม่  

ผู้ที่มีบุตร ภาวะตั้งครรภ์  

ผู้ที่มีภาวการณ์ตั้งครรภ์ และ มีบุตรนั้นจะยังไม่สามารถที่จะทำเลสิกได้ เพราะว่าจะเกิดอันตรายต่อเด็กอย่างมากหรือ สำหรับผู้ที่มีบุตรแล้วนั้นหากว่าบุตรนั้นยังไม่หย่านมแม่นั้นจะไม่สามารถทำเลสิกได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าจะเกิดอันตรายต่อตัวเด็กที่ดื่มน้ำนมของแม่ด้วยนั้นเอง ดังนั้นอาจจะต้องรอให้บุตรนั้นหย่านมก่อนจึงจะสามารถที่จะทำได้  

ดังนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะทำเลสิกนั้นลองเช็ค List ให้ดีก่อนว่าเรานั้นพร้อมที่จะทำเลสิกหรือไม่ ซึ่งถ้าหากว่าเรานั้นไม่มั่นใจในการเลสิกนั้นแนะนำว่าให้เรานั้นเข้าพบจักษุแพทย์ทันที เพื่อทำการตรวจสุขภาพของดวงตาของเรา และ เช็คความพร้อมว่าตัวเรานั้นพร้อมที่จะทำเลสิกหรือไม่