ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ คืออะไร ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์มีกี่ประเภท

ปั๊ม น้ำ โซ ล่า เซลล์

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ อุปกรณ์ที่ถูกนำมาประยุกต์เข้ากับระบบโซล่าเซลล์ เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล ช่วยให้สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำใช้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องง้อสายไฟ เครื่องปั่นไฟหรือน้ำมันแต่อย่างไร เครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์มีกี่ประเภท แต่ละประเภทราคาเท่าไหร่ มาหาคำตอบไปพร้อมๆ กันเลย

ส่วนประกอบของปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

  • แผงโซล่าเซลล์
  • โซล่า อินเวอร์เตอร์ หรืออุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์
  • แบตเตอรี่ ใช้เก็บพลงงานในกรณีที่ต้องการใช้ไฟฟ้า เมื่อไม่มีแสงแดด
  • ชุดควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ เพื่อกำหนดระยะเวลาในการทำงานของเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์
  • ปั๊มสูบน้ำ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ปั๊มบาดาล สำหรับสูบน้ำบาดาลและปั๊มหอยโข่งสำหรับใช้สูบน้ำผิวดิน

ประเภทของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

1.ระบบสูบน้ำสำหรับแรงดันสูง

ใช้งานในกรณีที่ต้องการแรงดันสูง เช่น ใช้น้ำสำหรับหัวพ่นหมอก ราคาการติดตั้งโดยประมาณ 15,000-30,000 บาท เนื่องจากต้องมีปั๊มพ่นหมอกเข้ามาเพิ่มเติมด้วย

2.ระบบสูบน้ำสำหรับแรงดันปกติ  

สำหรับการสูบน้ำเพื่อเข้ามาเก็บไว้ในถังพักหรือใช้กับสปริงเกอร์ หรือแม้กระทั่งการใช้ทำน้ำวนในบ่อปลา ราคาการติดตั้งประมาณ 10,000-20,000 บาท

ขอเสริมในส่วนของการทำงานปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบหลักๆ ได้แก่ แบบแยกกับแผงโซล่าเซลล์และแบบรวมกับแผงโซล่าเซลล์ ถ้าเป็นแบบรวมกับแผงโซล่าเซลล์จะสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกแต่ถ้าเป็นแบบแยกกับแผงโซล่าเซลล์จะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกเนื่องจากต้องต่อรวมกับอุปกรณ์อื่นๆ ด้วย เช่น หลอดไฟ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ส่วนใหญ่เราจะเห็นการใช้งานในภาคเกษตร นอกเหนือจากในการงานในพื้นที่การเกษตรแล้วยังสามารถต่อท่อน้ำจากเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเก็บเข้าถังพักน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ด้วย หรือจะต่อเข้ากับระบบกรองน้ำแบบธรรมชาติ ก็เป็นไอเดียที่ดีจากนั้นจึงต่อไปยังถังเก็บน้ำ เพื่อไว้ใช้ในภาคครัวเรือน

ทั้งหมดนี้ก็คือ เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ คืออะไร ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์มีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีต้นทุนหรือมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ อุปกรณ์การติดตั้ง และการทำงานของปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ รวมถึงสาระน่ารู้ต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ที่เราได้นำมาฝาก เป็นอย่างไรกันบ้าง หวังว่าจะทำให้คุณเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ เพื่อการติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ที่มีประสิทธิภาพ ควรคำนวณขนาดเครื่องสูบน้ำให้พอดีกับแผงโซล่าเซลล์